2022.09.14 – Ocultació d’Urà per la Lluna – Reaparició

La Lluna ha ocultat a Urà i he filmat la reaparició

Moment de la reaparició d’Urà darrera de la Lluna

 

Moments després de la reaparició

Gràfiques de lluminositat del moment de la reaparició

Amb binning x1

Amb binning x4