2017.01.04 – Ocultació rasant de 5 Cet AP Psc – HIP664 per la Lluna

Vídeo de la ocultació

Estrella: 5 Cet AP Psc – HIP664

Lloc d’observació. Al terme municipal de Moià

41º.46’42.5” N

02º06′.29” E

Tot el vídeo de l’ocultació

Ocultació rasant – 2017.01.04

Fragment accelerat