Cometes

Cometa 13P Olbers

2024.06.04

Seestar – 5 minuts d’exposició

Cometa 12P Pons-Brooks sobre les teulades

2024.03.11

Seestar – 5 minuts i 1 minut d’exposició respectivament

 

Cometa 12P Pons-Brooks

2024.03.10

Seestar – 3 minuts d’exposició

2024.03.01

Seestar – 10 minuts d’exposició

Cometa 12P Pons-Brooks

2024.02.19

Cometa C/2022 E3 ZTF

2023.01.27

Telescopi Refractor TS80/500 mm –  Càmera Atik Infinity

123 imatges de 30 s – Procesat amb Registax i Photoshop

 

Cometa C/2020 F3 Neowise

2020.07.15

2020.07.12

2020.07.11

2020.07.08

Cometa 46p Wirtanen 2018.12.15

Cometa 46p Wirtanen al costat de les Plèiades 2018.12.16

Cometa 41P /Tuttle-Giacobini-Kresak


C/2013 US10 Catalina

20160112-Catalina-8372-i

20160112-Catalina-8372