Espectroscòpia

2022.06.17

22h02m UT

Espectre de Vega – Alfa Lyrae – α Lyr

Espectre amb la correccció instrumental

Espectre de Vega sense la correccció instrumental i amb les línies corresponents a la Sèrie de Balmer de l’Hidrogen i les línies d’una estrella A