Aurores Boreals – Desembre 2018 – Islàndia

 

Reportatge fotogràfic

http://fotografia.josepmasalles.cat/la-terra/europa/islandia-2018/